Peugeot AC klimaeftersyn

PEUGEOT A/C KLIMAEFTERSYN

A/C KLIMAEFTERSYN

Ethvert aircondition- og klimaanlæg skal vedligeholdes. Det skal med jævne mellemrum efterses og have påfyldt væske – så det køler optimalt om sommeren og holder ruderne fri for dug om vinteren.

Ethvert aircondition- og klimaanlæg skal vedligeholdes. Det skal med jævne mellemrum efterses og have påfyldt væske – så det køler optimalt om sommeren og holder ruderne fri for dug om vinteren.

 

Ud over en varm kabine kan manglende vedligeholdelse resultere i dårlig lugt eller i værste fald skimmelsvamp. Under AC-/Klimaeftersyn kontrolleres systemet, pollenfilteret efterses, og evt. væske renses og påfyldes.

 

AC-/KLIMAEFTERSYN INDEHOLDER:

- Funktionskontrol af AC:

- Værdier for høj- og lavtryk med tester

- Udblæsningstemperatur ved midterdysen

- Kompressorens til- og frakoblingspunkter

- Kontrol af køle-blæse-systemet

- Luftfordelings-/cirkulationssystem

 

- Kontrol af pollenfilter

- Visuel kontrol af rør og slanger samt drivremmens tilstand

- Tømning og rensning af kølemiddel

- Påfyldning af korrekt mængde kølemiddel

- Lækagesøgning med UV-lækagesøgningssystem (sporestof) – hvis nødvendigt

 

AC-Klimaeftersyn giver ikke stempel i servicebogen. Af hensyn til den løbende udvikling og markedsbehov forbeholder Peugeot Danmark sig ret til at tilføje eller ændre kontrollens indhold og metode uden varsel.

 

Automobilforretningen Nordsjælland A/S